entradas, eventos, saber & sabor

DO PRUDENTE SABER & O MÁXIMO POSIBLE DE SABOR

É un concurso de Obra serigráfica en formatos papel e Estadía de produción, que premia ao orixinal seleccionado, coa edición de obra en papel A3 de calidade, ata 3 tintas. E ao proxecto de colaboración autoral-editorial, cunha estadía de dúas semanas (50 hs.) no taller, que inclue a asistencia  ...

Leer Más