entradas, Estampa, obra gráfica original

Edición de Obra Gráfica Orixinal de Baldo Ramos

Son dos debuxos diferentes, que integran o libro de poemas Celanova, de AAVV compilados por Baldo Ramos e Lois Agrelo.

Se editaron 250 copias de cada un, de 21 x 30 Cm a unha tinta. Aquí detalles da estampa e dun precioso agasallo para mín ¡que agradezo!

-/-/-/-/

Son dos dibujos diferentes, que integran el libro de poemas Celanova, de AAVV compilados por Baldo Ramos y Lois Agrelo.

Se editaron 250 copias de cada uno, de 21 x 30 Cm a una tinta. Aquí detalles de la estampa e de un precioso regalo para mí ¡que agradezco!