entradas, Estampa, obra gráfica original

Agasallo de Nadal, 3 artistas e unha coidada edición serigráfica artesanal

Estampamos como agasallo de Nadal, esta edición  de obras  orixinais de Julia Huete, Almudena Fernández Fariña e Kiko Pérez, artistas que chegaron desde Roma, Madrid e Pontevedra. Gracias polas súas creacións e ductilidade, e á Consellería de Cultura da XUNTA de Galicia -xunto a CGAC, Publicacións- por promover a Arte Gráfica Orixinal e apostar novamente pola experiencia do ofício, e polo meu taller. Un pracer recibir ás autoras para numerar e asinar cada exemplar.  Aquí, organizado en secuencias que poderían chamarse: Artistas na Cociña, Estampa e ¡Firma, Cerimonia!

Almudena Fernández Fariña. Follas de acanto 1 e 2

Julia Huete. Pelegrín 1 e 2

Kiko Pérez