do paraná portátil, entradas, Estampa

“Trece estampas” Taller de Serigrafía para ARGA en Fundación Luis Seoane

Escollimos, dentro da obra e temas recorrentes do artista, deseños gráficos e grabados  por ser adaptables á linguaxe de tintas planas da serigrafía, para plasmar creacións peculiares.

Estampouse en papeis nobres, para facer noutro taller de Encadernación posterior, un Libro de Artista.

Tamén levamos os nosos mandís para customizar. Mágoa a COVID, do cupo de inscritas moitas cancelaron, pero as presentes pasámola requeteben…