do paraná portátil, eventos

Obradoiro Iniciación á Serigrafía creativa en Normal, Universidade da Coruña

Deseñamos este curso para UDC, eminentemente práctico, de 30 horas e Mostra pública incluida! As participantes aprenderon que é a serigrafía e a estampar creando sobre diferentes soportes como papel e téxtil. Comezamos coa creación dos  orixinais que logo do proceso de matrizado permitiunos contar coas pantallas por onde pasa a tinta.

Cada participante realizou varias impresións dos seus deseños e cambiou as cores das tintas para aplicalos sobre papeis,camisetas, bolsas e  mandís.

Aquí Galería da Mostra  pública do 20 de novembro cos téxtis e a obra gráfica | Muestra textiles y obra gráfica