entradas, Textil por encargo

En negro contra a Violencia 2016

Segunda edición deste proxecto que medra e expándese a toda Galicia. Este año estampamos paraugas e mandís.

Fotos Yolanda Go. Campaña: http://ennegrocontraaviolencia.gal

Segunda edición de este proyecto que crece y se expande a toda Galicia. Este año estampamos paraguas y delantales.