do paraná portátil, eventos

Obradoiro Iniciación á Serigrafía creativa en Normal UDC

Cun enfoque lúdico, deseñamos un curso eminentemente práctico de 30 horas e Mostra incluida! As participantes aprenderon que é a serigrafía e a estampar creando sobre diferentes soportes como papel e téxtil. Comezamos coa creación dos  orixinais que logo do proceso de matrizado permitiunos contar coas pantallas por onde pasa a tinta.

Cada participante realizou varias impresións dos seus deseños e cambiou as cores das tintas para aplicalos sobre papeis,camisetas, bolsas e  mandís.

Aquí en Mostra  os téxtis e a obra gráfica | Muestra los textiles, la obra gráfica